İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araabase küçük düşürmek, aşağılamak, gururunu kırmak, hürmetten salmak, gözden düşmek, alçaltmak

abasement hürmetten salma, alçaltma, alçalma

abash utandırmak, bozmak, kırmak, mahcup etmek, karıktırmak, pert etmek

abashed utanmış, şaşırmış

abask güneş ışığında, ısınarak

abat-jour tepe penceresi, pancur

abate (rüzgâr/fırtına/ağrı/rahatsızlık) azalmak, hafiflemek, zayıflamak, azaltmak, kırmak, tenzil etmek, indirmek, aşağı varmak, aşağı salmak, zayıflatmak, ortadan kaldırmak

abatement of action davanın düşmesi

abatement azaltma, indirim, iptal, azaltılma, azalış

abatjour abajur

abattoir salhane, mezbaha, kesimevi

abaxial eksen dışı

abba sarma uyak, peder

abbreviate kısaltmak, ihtisar etmek

abbreviation kısaltma, ihtisar, muhtasar

Betler :8 / 4082
<<< 5 6 7 8 9 10 11 > >>