İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa close shave kıl payı kaçış

a cut above -den daha yakşı, yakşırak, daha üstün

a dark day karanlık gün

a dark saying kapalı söz

a dime a dozen harcıâlem, erzan ve çok

a drop in the bucket devede kulak

a drop in the ocean okyanusta damla, devede kulak, çok az

a fat lot hiç

a few birkaç, bir niçe, bazı

a flash in the pan kuru gürültü, boşa çıkan gayret

a flourish of trumpets merasim borusu

a gleam of hope bir ümit ışığı

a good buy kârlı bir alışveriş

a good deal oldukça çok, bir dünya

a good turn iyilik, yardım

Betler :2 / 4082
< 1 2 3 4 5 > >>