İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa load of bir sürü, dolu

a lot of birçok, niçe-niçe, bir dünya, kârlı, külli

a lot çok, bir yığın

a matter of course kaçınılmaz son, beklenen son

a matter of life and death hayat memat meselesi

a matter of meselesi

a month hence bundan bir ay sonra

a narrow escape güç bela kurtulma

a narrow shave kıl payı kaçış

a number of birkaç

a one-track mind sabit fikirlilik

a paragon of virtue fazilet örneği

a piece of cake çocuk oyuncağı, basit iş

a posteriori sonsal

a pretty penny dünyanın parası, çok para

Betler :4 / 4082
< 1 2 3 4 5 6 7 > >>