İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arayarn iplik, hikâye, nağıl, masal, maval, seyahat macerası, seyahat maceraları anlatmak, muhabbet etmek

yaw rotadan çıkmak, sağa sola sapmak

yawl yelkenli, gemi sandalı, filika

yawn esnemek, esneme

yea olumlu oy, kabul oyu, olumlu oy veren kimse, olumlu yanıt

yeah evet, heri

year ago bıldır

year yıl, sene

yearling bir yaşındaki hayvan yavrusu

yearly her yıl, yılda bir kere

yearn görmek için can atmak, istemek, can atmak, yanıp tutuşmak, çok istemek

yeast maya, bira mayası

yeasty mayalı

yell bağırmak, haykırmak, bağırış, feryat, çığlık, tezahürat

yellow sarı renk, yumurta sarısı, ödlek, korkak

Betler :4077 / 4082
<<< 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 > >>