İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arazany soytarı, komik, saçma ve gülünç

zeal istek, heves, çaba, gayret, şevk, coşkunluk, hararet

zealot bağnaz, fanatik

zealous gayretli, istekli, şevkli, hararetli, coşkun

zebra zebra

zebu hörgüçlü inek, zebu

zed Z harfi

zee Z harfi

Zen Zen-Budizm

zenith başucu, doruk, zirve

zephyr hafif esinti, meltem, batı rüzgârı

zeppelin zeplin

zero sıfır

zest tat, lezzet, çeşni, zevk, hoşlanma

ziggurat zigurat

Betler :4080 / 4082
<<< 4077 4078 4079 4080 4081 4082 >