İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araabacist abaküsçü

aback (denizcilik) faça, kenar

abacterial bakterisiz

abactinal ışınsal simetrisi olan hayvanlarda ağzın yüzeyine veya ucuna değişli

abactor davar hırsızı

abacus abaküs, sayıboncuğu, saygaç, çötke, (mimarlık) sütun başlığından geçen düz tabla

abaddon cehennem, ölüler diyarı

abaft (denizcilik) kıça doğru, kıç tarafta, kıç tarafında

abalone (zooloji) kabuklu bir deniz hayvanı

abampere on amperlik çıngı cereyan birimi

abandon oneself to özünü kaptırmak, dalmak

abandon serbestlik, sadelik, tabiilik, terk etmek, bırakmak, vazgeçmek, el çekmek, başından atmak, çıkıp gitmek, başlı-başına koymak, koyup gitmek, özünü tamamıyla vermek, özünü kaptırmak, durdurmak, dayandırmak, tehire salmak

abandoned metruk, terk edilmiş, arsız, çapkın, ahlâksız, bozgun

abandonment terk, metrukiyet, terk edilmiş olma, tam feragat ile özünü teslim etme

abase oneself özünü küçük düşürmek, özünü alçaltmak, özünü hürmetten salmak, rezil olmak

Betler :7 / 4082
<<< 4 5 6 7 8 9 10 > >>