İngilizce a bad lot ne demek? İngilizce a bad lot nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa bad lot

Açıklamalar
sağlam ayakkabı değil, sütü bozuk, it kopuk