İngilizce a black eye ne demek? İngilizce a black eye nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa black eye

Açıklamalar
morarmış göz

İçinde a black eye geçen söz türkümleri:
give sb a black eye birinin gözünü morartmak