İngilizce a few ne demek? İngilizce a few nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa few

Açıklamalar
birkaç, bir niçe, bazı

İçinde a few geçen söz türkümleri:
drop a few lines iki satır yazmak
not a few az değil, birçok
quite a few birçok, bir talay