İngilizce a great deal ne demek? İngilizce a great deal nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa great deal

Açıklamalar
çok, etek-etek

İçinde a great deal geçen söz türkümleri:
a great deal of pek çok, niçe-niçe, çoklu miktarda, külli