İngilizce a lot of ne demek? İngilizce a lot of nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa lot of

Açıklamalar
birçok, niçe-niçe, bir dünya, kârlı, külli