İngilizce a priori ne demek? İngilizce a priori nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa priori

Açıklamalar
apriori, tecrübeden evvel, önce, evvelce