İngilizce a trifle ne demek? İngilizce a trifle nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda araa trifle

Açıklamalar
oldukça, epey, bir dereceye kadar