İngilizce you ne demek? İngilizce you nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arayou

Açıklamalar
sen, siz, seni, sizi, sana, size

İçinde you geçen söz türkümleri:
As if you didn't know! Muhakkak biliyorsunuz!
between you and me laf aramızda, aramızda kalsın
Do you mind if I yapabilir miyim?, edebilir miyim?
Do you mind sizce bir sakıncası var mı
Here you are işte, buyurun
How do you do? tanıştığımıza memnun oldum
I'm much obliged to you Size minnettarım
If you don't mind sizce bir sakıncası yoksa
It's very kind of you Çok naziksiniz
if I were you senin yerinde olsam
if you please isterseniz
mind you dikkatini çekerim
Out with you Çık dışarı!
Out you go! Çık dışarı!
Right you are Tamam!, Peki!, Kabul!, Olur!
same to you sana da, size de, aynen
shame on you Ayıp sana!
thank you teşekkür ederim, sağ olun
there you are buyurun, demedim mi
Would you help me? Bana yardım eder misiniz?
Would you mind sizce bir sakıncası var mı
would you yapar mısınız, eder misiniz