İngilizce your ne demek? İngilizce your nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arayour

Açıklamalar
senin, sizin

İçinde your geçen söz türkümleri:
a word in your ear gizli söz
at your service emrinize amade, emrinizde
by your leave izninizle
Hang on to your hat Sıkı dur!
Hold your horses! Ağır ol!
I beg your pardon affedersiniz, efendim!
Keep your fingers crossed! Dua et!
Mind your own business Sen kendi işine bak
none of your business seni ilgilendirmez
not on your life kesinlikle hayır
Take your pick Seçimini yap
To your health! Sıhhatinize!