İngilizce yourself ne demek? İngilizce yourself nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arayourself

Açıklamalar
kendin, kendiniz, kendine, kendini, özün, özünüz, özüne, özünü

İçinde yourself geçen söz türkümleri:
by yourself tek başına
do it yourself yardımsız yapılabilen
Help yourself Buyurun, özünüz alınız (yemek/istenilen şey)
please yourself kafana göre takıl
take care of yourself özüne yakşı bak!