İngilizce zinc ne demek? İngilizce zinc nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük





Sözcüklerde ara
Açıklamalarda ara



zinc

Açıklamalar
çinko

İçinde zinc geçen söz türkümleri:
chlorate of zinc lehim suyu
electrolytic zinc elektrolitik çinko