İngilizce zone ne demek? İngilizce zone nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arazone

Açıklamalar
kuşak, bölge, bölgelere ayırmak

İçinde zone geçen söz türkümleri:
abyssal zone abisal bölge
Arctic Zone Arktik Kuşak
buffer zone tampon bölge
building zone yapı bölgesi
climatic zone iklim bölgesi
contiguous zone bitişik bölge
demilitarized zone askerlere yasak bölge
enterprise zone yatırım bölgesi
fault zone kırık kuşağı, kırık bölgesi
floating zone yüzer bölge
free trade zone serbest bölge
littoral zone kıyı bölgesi
pedestrian zone yaya bölgesi
polar zone kutup bölgesi, eksenucu bölgesi
rainy zone yağmurlu bölge
time zone zaman dilimi