İngilizce zoom ne demek? İngilizce zoom nedir? | İngilizce-Türkçe Sözlük

Sözcüklerde ara
Açıklamalarda arazoom

Açıklamalar
vınlamak, (uçak) gürültü ile dikine yükselmek, zum yapmak